Horizontali Hidroizoliacija

Mūro injektavimas esant spaudiminiam vandeniui

Mūro injektavimas yra naudojamas kaip alternatyva papildomai izoliacijai pvz. paminklosauginiams objektams kurių matoma dalis turi likti neuždengta. Pavyzdys gali būti pastato rūsio cokolis iš senų plytų arba natūralių akmenų mūras kurio iš išorės negalima užsandarinti nes, pagal reikalavimus, jis turi būti gerai matomas.

Kaip dažniausiai ir būna medžiagų parinkimas šiuo atveju yra labai svarbus, kadangi kai kurių  medžiagų fizinės bei cheminės savybės gali turėti neigiamos įtakos tam tikroms statybinėms medžiagoms. Statiniai reikalavimai bet kokiu atveju turi būti išpildyti.

Tiksli mūro sienos sudėtis turi būti nustatyta ir ištirta paėmus gręžimo mėginius. Ištyrus šiuos sienos mėginius bus tiksliau nustatyta pačios sienos sudėtis, esančių tuštumų kiekis bei tūris, sienos storis ir panaudotos medžiagos. Sekantis žingsnis- nustatyti gruntinio vandens lygį. Konstrukcijos drėgnumo matavimai skirtinguose sienos aukščiuose  bei skerspjūviuose leidžia susidaryti vaizdą apie sienos drėgnumo lygi bei drėgmės pasiskirstymą.

Pagal konstrukcijos reikalavimus bei paskirtį į statinio skersinį pjūvį įvedamos sandarinančios medžiagos. Šios gali būti įvedamos kaip ir į visą skersinį plotą taip ir į dalines vietas. Sandarinimo medžiagų pozicionavimas priklauso nuo oro porų dydžio bei išsidėstymo, taip pat nuo injektavimo antgalių išdėstymo tinklo.

 

Mūro injektavimas prieš kapiliarinę drėgmę (horizontali hidroizoliacija)

Šis injektavimo būdas iš principo skirstomas į dvi rūšis:  cheminis ir mechaninis būdas.

Mechaninis būdas tai toks kovos su kylančia drėgme būdas kai kapiliarinės drėgmės kelias į viršų yra nutraukiamas skardos ar kitos nelaidžios vandeniui medžiagos pagalba, prieš tai mechaniniu būdu įpjaunant išorines ar vidines atitvaras .

Cheminė izoliacija, priklausomai nuo atitvarų drėgnumo, daroma panaudojant du skirtingus injektavimus .Viena iš pagrindinių sėkmingos horizontalios hidroizoliacijos sąlygų yra konstrukcijos homogeniškumas tai yra vientisumas kuris pasiekiamas pirminio injektavimo metu.

Šios procedūros metu į konstrukcijoje esančias poras, tuštumas be spaudimo arba naudojant spaudimą injektuojamos mineralinės medžiagos, aišku prieš tai nustačius konstrukcijos drėgnumo laipsnį, porų bei tuštumų kiekį, gręžimo skylių skaičių bei gyli taip pat atstumą tarp daromų gręžinių.

Priklausomai nuo pastato konstrukcijos bei esamų sąlygų horizontali hidroizoliacija įrengiama cokolio aukštyje, virš nuograndos, arba išorinės rūsio sienos dalyje kuri yra aukščiau lietaus vandens ar gruntinio vandens lygio.

Šalia atstatytos hidroizoliacijos reikėtų neužmiršti sudaryti sąlygas pasišalinti konstrukcijoje esančiai drėgmei ir atkreipti dėmesį į tai, kad garuojanti drėgmė nešasi su savimi druskas, kurios sėsdamos ant atitvarų higroskopiškai siurbia drėgmę kas vėlgi gali sukelti paviršiaus drėkimą