Injektavimo Technologija

Injektavimo būdai

Skirstomi šie pagrindiniai injektavimo būdai:

I. Injektavimas naudojant aukštą spaudimą.

II. Žemo spaudimo injektavimas.

III. Trūkių užpildymas prigirdant-prilašinant.

IV. Gravitacinis-penetracinis būdas.

V. Vakuuminis injektavimo būdas.

Kurie savo ruožtu dar skirstomi į:

Cheminių medžiagų panaudojimą injektuojant.

Sintetinių injektavimo medžiagų panaudojimą.

Injektavimas naudojant kietas medžiagas.

Toliau bus detaliau nagrinėjami pirmieji trys būdai , nes šių būdų naudojimas apima didžiąją dalį sanavimo priemonių.

Injektavimo rūšys

Skirstomos tokios pagrindinės injektavimo rūšys:

Sandarinantis injektavimas.

Standaus sujungimo injektavimas.

Elastingo sujungimo injektavimas.

Užpildantis injektavimas

Injektavimo sritys

  • Užtvankų statyboje tarp visų kitų injektavimui naudojamų medžiagų cementinės suspensijos naudojamos dažniausiai. Šios medžiagos reikalingos, kad sumažinti gruntinio vandens prasiveržimus ar nepageidaujamo, porose esančio, vandens spaudimui stabdyti, išvengti gruntų erozijos, kaip po taip ir už užtvankos pastato.  

  • Tunelių statyboje ( elektrinių šachtose, traukinių, gatvių taip pat ir metro tunelių) injektavimas naudojamas stipraus gruntinio vandens pratekėjimams sumažinti, kovai su gamtą žalojančiu gruntinio vandens lygio kritimu, sujudintų gruntinių uolienų sutvirtinimui.

  • Civilinėje statyboje, visur kur vanduo pažeidžia statinio konstrukcijas,  kaip sienas, perdengimus, grindis galima naudoti injektavimo priemones šioms konstrukcijoms sandarinti arba stiprinti

     

Betoninių elementų hidroizoliacija

Ypatingai aktuali tema statinių hidroizoliavime.

Šioje vietoje naudojamos arba vidinės ar išorinės standžios arba elastingos sandarinimo sistemos kurių pasirinkimas priklauso nuo užsakovo ar  rangovo arba pačios sandarinimo filosofijos ar patirties. Dažniausiai naudojamos, priklausomai nuo sandarinimo problematikos kombinuojant su nelaidžiu vandeniui betonu,  tokios sistemos:

    Injektavimo žarnos (dažniausiai daugkartinio injektavimo), siūlių skardos, siūlių juostos, plėvelės i iš EPDM, PVC, HPDM arba Hypolano šalto bitumo sluoksnis, storasluoksnės sistemos, viso paviršiaus izoliavimo sistemos, kaučiuko arba bentonito besiplečiančios juostos (naudojamos paskutiniu metu vis mažiau).

   Kaip buvo paminėta prevencinės hidroizoliavimo sistemos yra įvairiapusės ir jų parinkimas turi prasmę jei atsižvelgiama i  panaudojimo sritį , panaudojimo būdą, ir išpildymą.

   Šioje vietoje reikėtų ypatingai pabrėžti kad dauguma sistemų teoriškai gerai funkcionuoja tačiau yra sudėtingos bei brangiai kainuojančios nes jų teisingas atlikimas susijęs su  gerai apmokytais bei patyrusiais montuotojais arba  sistemos priklijavimui reikalingu sąlygų, tokių kaip švarus paviršiaus paruošimas, ribotas darbo laikas, temperatūra, laikymasis. Temperatūra, rasos taškas, santykinė oro drėgmė gali net ir geram montavimui pakišti koją, kas pavirsta į nesandarumus ateityje.

   Mūsų sprendimai, šioms sandarinimo problemoms, remiasi konkretaus atvejo nagrinėjimu atsižvelgiant į įvairių naudojamų sistemų kombinacijas suderintas su užsakovų pageidavimais, idėjomis ir galimybėmis .