+370 37 361214

+370 699 17462

Horizontālā hidroizolācija

Mūro injektavimas esant spaudiminiam vandeniui

Mūra injicēšana ir kā alternatīva papildu izolācijai, piemēram, vēsturiskas nozīmes aizsargājamos objektos, kuru redzamajai daļai jāpaliek atsegtai. Kā piemēru var minēt ēkas pagraba cokolu, kas veidots no veciem ķieģeļiem vai dabiskiem akmeņiem un kuru no ārpuses nedrīkst noblīvēt, jo prasības paredz, ka tam jābūt labi redzamam.

Pareiza vielu izvēle šajā gadījumā ir ļoti svarīga, jo dažu vielu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām var būt negatīva ietekme uz noteiktiem būvmateriāliem.

Jebkurā gadījumā ir jāizpilda prasības, kas tiek piemērotas būvēm. Precīzs mūra sienas sastāvs jānosaka un jāpārbauda, paņemot urbuma paraugus. Šo sienas paraugu analīze precīzāk noteiks pašas sienas sastāvu, esošo dobumu skaitu un tilpumu, sienas biezumu un izmantotos materiālus. Nākamais solis – noteikt gruntsūdens līmeni. Konstrukcijas mitruma mērījumi dažādos sienas augstumos un šķērsgriezumos palīdz noteikt sienas mitruma līmeni un mitruma sadalījumu.

Ņemot vērā konstrukcijas tipu un izmantošanas veidu, būves šķērsgriezumā tiek iestrādātas blīvēšanas vielas. Tās var tikt iestrādātas gan visā šķērsgriezuma laukumā, gan atsevišķās vietās. Blīvējošo vielu pozicionēšana ir atkarīga no gaisa poru izmēra un izvietojuma, kā arī no injicēšanas uzgaļu tīkla izvietojuma.

Mūra injicēšanas pret kapilāro mitrumu (horizontālā hidroizolācija)

Šī injicēšanas metode iedalās divos veidos: ķīmiskajā un mehāniskajā injicēšanā. Mehāniskā injicēšana palīdz cīņā ar kāpjošo mitrumu. Izmantojot skārdu vai citu ūdensnecaurlaidīgu materiālu, kas iestrādāts mehāniski izveidotos iegriezumos ārējā vai iekšējā norobežojošajā konstrukcijā, tiek bloķēta kapilārā mitruma izplatīšanās uz augšu.

Ķīmiskā izolācija, ņemot vērā norobežojošo konstrukciju mitruma līmeni, tiek ierīkota, izmantojot divus dažādus injicēšanas veidus. Viens no galvenajiem labas horizontālās hidroizolācijas nosacījumiem ir konstrukcijas homonegitāte, t.i., viendabīgums, kas tiek panākts sākotnējās injicēšanas laikā.

Veicot šo procedūru, konstrukcijā esošajās porās un tukšumos ar spiedienu vai bez tā tiek injicētas minerālvielas. Protams, pirms tam tiek noteikts konstrukcijas mitruma līmenis, poru un tukšumu skaits, urbšanas atveru skaits un dziļums, kā arī attālums starp veicamajiem urbumiem.

Ņemot vērā ēkas konstrukcijas tipu un esošos apstākļus, horizontālo hidroizolāciju ierīko cokolstāvā, virs grīdas vai pagraba sienas ārējā daļā, kur ir augsts lietus ūdens un gruntsūdens līmenis.

Papildu atjaunotajai hidroizolācijai jānodrošina arī konstrukcijā esošā mitruma novadīšana, kā arī jāatceras, ka, iztvaikojot mitrumam, rodas sāļi, kas, izgulsnējoties uz norobežojošajām konstrukcijām, higroskopiski uzsūc mitrumu, un rezultātā atkal uz virsmas var veidoties mitrums.

horizontalioji hidroizolicija
horizontalioji hidroizolicija

Sazināties