+370 37 361214

+370 699 17462

Plaisu injicēšana

Plaisu injicēšana – šķidras konsistences vielu ievadīšana, iesmidzināšana vai iespiešana citā cietā objektā, piemēram, betonā, augsnē vai citā materiālā, tukšumos, porās, plaisās, lai to nostiprinātu un noblīvētu. Plaisu injicēšana ir komplekss jēdziens, kas būtu jāsadala un jāizvērtē, ņemot vērā atsevišķus posmus.

Veiksmīgas injicēšanas pamatā jābūt kompleksai plaisas izpētei, kuras ietvaros īpašu uzmanību būtu jāveltī plaisas rašanās cēloņiem, tās iedarbībai uz betonu, plaisas veidam, platumam, garumam, stāvoklim, kā arī tās platuma izmaiņām, mitrumam un ūdens plūsmas stiprībai. Tālāk būtu jāveic betona tehnoloģijas pārbaudes un attiecīgi jāizvēlas apstrādes pasākumi. Veicot šīs pārbaudes, skaidri tiek nolemts, kāda veida injicēšana (stingrā savienojuma, blīvējošā, elastīgā vai aizpildāmā) tiks izmantota, kā tā tiks veikta un kādas vielas tiks izvēlētas.

Trūkių injektavimas požeminėje aikštelėje
Trūkių injektavimas požeminėje aikštelėje
trūkių injektavimas
trūkių injektavimas
trūkių injektavimas
trūkių injektavimas
trūkių injektavimas
trūkių injektavimas

Sazināties