Noderīgi

+370 37 361214

+370 699 17462

INJICĒŠANA – JAUNĀS PAAUDZES RISINĀJUMS PAREIZAI EKSPLUATĀCIJAI

UAB “Baugut” ir uzņēmums ar daudzu gadu pieredzi. Tas piedāvā modernu blīvēšanas risinājumu – injicēšanu. Tas nodrošina efektīvu ēku ekspluatāciju un ilgu kalpošanas laiku.

Injicēšana – kas tas ir?

Cenšoties atjaunot bojātās ēkas un meklējot to sanācijas iespējas, injicēšana var būt viens no labākajiem risinājumiem. Taču bieži vien trūkst zināšanu un izpratnes, lai nodrošinātu šī risinājuma efektivitāti un kvalitāti. Kā būvniecības termins vārds “injicēšana” nozīmē mērķtiecīgu šķidras vielas iestrādi, iesmidzināšanu vai iespiešanu citā cietā objektā, piemēram, betonā, gruntī vai citā materiālā, tukšumos, porās, plaisās, lai tās nostiprinātu vai noblīvētu. Plaisu injicēšana ir komplekss jēdziens, kas būtu jāsadala un jāizvērtē, ņemot vērā atsevišķus posmus.

Veiksmīgas injicēšanas pamatā būtu jābūt kompleksai celtnes izpētei, kuras ietvaros īpaša uzmanība jāveltī plaisas rašanās cēloņiem, tās iedarbībai uz betonu, veidam, platumam, garumam, stāvoklim, kā arī plaisas platuma izmaiņām, mitrumam un ūdens plūsmas stiprībai. Veicot šīs pārbaudes, tiek nolemts, kāda veida injicēšana (stingrā savienojuma, blīvējošā, elastīgā vai aizpildāmā) tiks izmantota, kā tā tiks veikta un kādas vielas tiks izvēlētas.

Galvenās injicēšanas jomas:

  • mūra injicēšana pret kapilāro mitrumu (horizontālā hidroizolācija);

  • ūdeni vadošu plaisu injicēšana;

  • nostiprināšana, tukšumu aizpildīšana;

  • virsmu pārklājošā injicēšana;

  • grunts nostiprināšana.


MITRUMS! TAS NEDRĪKST BŪT!
Pa sienām kāpjošs mitrums

Līdzīgi kā pagraba, tā arī mājas sienām nepieciešama izolācija, kas aizsargā pret ūdeni, kas iekļūst caur pamatiem.

Daudzās vecās mājās nav tā saucamās horizontālās izolācijas. Tā vai nu netika ierīkota, vai arī saira. Ja tā ir noticis, vienmēr var ierīkot jaunu horizontālo hidroizolāciju vai arī atjaunot veco. Tā tiek ierīkota, izmantojot spiediena injicēšanas iekārtu vai pašteces metodi, veidojot ūdensnecaurlaidīgu hidrofobo zonu. Šāda veida hidroizolāciju, izmantojot injicēšanas risinājumu, var ierīkot jebkurai būvkonstrukcijai, kura spēj absorbēt mitrumu.

Mūra injicēšanas pret kapilāro mitrumu (horizontālā hidroizolācija)

Šī injicēšanas metode iedalās divos veidos: ķīmiskajā un mehāniskajā injicēšanā. Mehāniskā injicēšana palīdz cīņā ar kāpjošo mitrumu. Izmantojot skārdu vai citu ūdensnecaurlaidīgu materiālu, kas iestrādāts pirms tam mehāniski izveidotos iegriezumos ārējā vai iekšējā norobežojošajā konstrukcijā, tiek bloķēta kapilārā mitruma izplatība uz augšu. Ķīmiskā izolācija, ņemot vērā norobežojošo konstrukciju mitruma līmeni, tiek ierīkota, izmantojot divus dažādus injicēšanas veidus. Viens no galvenajiem labas horizontālās hidroizolācijas nosacījumiem ir konstrukcijas homonegitāte, t. i., viendabīgums, kas tiek panākts sākotnējās injicēšanas laikā. Veicot šo procedūru, konstrukcijā esošajās porās un tukšumos ar spiedienu vai bez tā tiek injicētas minerālvielas. Protams, pirms tam tiek noteikts konstrukcijas mitruma līmenis, poru un tukšumu skaits, urbšanas atveru skaits un dziļums, kā arī attālums starp veicamajiem urbumiem. Ņemot vērā ēkas konstrukcijas tipu un esošos apstākļus, horizontālo hidroizolāciju ierīko cokolstāvā, virs grīdas, vai pagraba sienas ārējā daļā, kur ir augsts lietus ūdens un gruntsūdens līmenis. Papildu atjaunotajai hidroizolācijai jānodrošina arī konstrukcijā esošā mitruma novadīšana, kā arī jāatceras, ka, iztvaikojot mitrumam, rodas sāļi, kas, izgulsnējoties uz norobežojošajām konstrukcijām, higroskopiski uzsūc mitrumu, un rezultātā uz virsmas atkal var veidoties mitrums.

Sazināties