+370 37 361214

+370 699 17462

Horizontalioji Hidroizoliacija

Mūro injektavimas esant spaudiminiam vandeniui

Mūro injektavimas yra kaip alternatyva papildomai izoliacijai, pavyzdžiui, paminklosaugos objektų, kurių matomoji dalis turi likti neuždengta. Pavyzdys gali būti pastato rūsio cokolis iš senų plytų arba natūralių akmenų mūras, kurio iš išorės negalima užsandarinti, nes, pagal reikalavimus, jis turi būti gerai matomas.

Tinkamas medžiagų parinkimas šiuo atveju yra labai svarbu, nes kai kurių medžiagų fizinės ir cheminės savybės gali turėti neigiamos įtakos tam tikroms statybinėms medžiagoms. Bet kokiu atveju, reikalavimai, taikomi statiniams, turi būti įvykdyti.

Tiksli mūro sienos sudėtis turi būti nustatyta ir ištirta paėmus gręžimo mėginius. Ištyrus šiuos sienos mėginius, bus tiksliau nustatyta pačios sienos sudėtis, esamų tuščių ertmių skaičius ir tūris, sienos storis bei panaudotos medžiagos. Kitas žingsnis – nustatyti gruntinio vandens lygį. Konstrukcijos drėgnumo matavimai skirtinguose sienos aukščiuose ir skerspjūviuose padeda nustatyti sienos drėgnumo lygį bei drėgmės pasiskirstymą.

Atsižvelgiant į konstrukcijos tipą ir paskirtį, į statinio skersinį pjūvį įterpiamos sandarinimo medžiagos. Šios gali būti įterpiamos tiek į visą skersinį plotą, tiek į dalines vietas. Sandarinimo medžiagų pozicionavimas priklauso nuo oro porų dydžio bei išsidėstymo, taip pat nuo injektavimo antgalių tinklo išdėstymo.

Mūro injektavimas nuo kapiliarinės drėgmės (horizontalioji hidroizoliacija)

Šis injektavimo būdas skirstomas į dvi rūšis: cheminį ir mechaninį injektavimą. Mechaninis injektavimas – tai toks kovos su kylančia drėgme būdas, kai kapiliarinės drėgmės kelias į viršų yra nutraukiamas įmontuojant skardą ar kitą vandeniui nelaidžią medžiagą, prieš tai mechaniniu būdu įpjovus išorines ar vidines atitvaras.

Cheminė izoliacija, priklausomai nuo atitvarų drėgnumo lygio, įrengiama taikant du skirtingus injektavimo būdus. Viena pagrindinių geros horizontaliosios hidroizoliacijos sąlygų yra konstrukcijos homogeniškumas, t. y. vientisumas, pasiekiamas pirminio injektavimo metu.

Atliekant šią procedūrą, į konstrukcijoje esančias poras, tuštumas be arba su spaudimu injektuojamos mineralinės medžiagos. Žinoma, prieš tai nustatomas konstrukcijos drėgnumo laipsnis, porų ir tuštumų skaičius, gręžimo skylių skaičius bei gylis, taip pat atstumas tarp daromų gręžinių.

Atsižvelgiant į pastato konstrukcijos tipą bei esamas sąlygas, horizontalioji hidroizoliacija įrengiama cokolio aukštyje, virš nuograndos, arba išorinės rūsio sienos dalyje, kuri yra aukščiau lietaus ar gruntinio vandens lygio.

Greta atnaujintos hidroizoliacijos reikėtų nepamiršti sudaryti sąlygas konstrukcijoje esančiai drėgmei pasišalinti ir atkreipti dėmesį į tai, kad garuojančioje drėgmėje yra druskų, kurios sėsdamos ant atitvarų higroskopiškai siurbia drėgmę, o tai vėl gali sukelti paviršiaus drėkimą.

horizontalioji hidroizolicija
horizontalioji hidroizolicija

Susisiekite