Injektavimo Technologija

Injektavimo būdai

Išskiriami šie pagrindiniai injektavimo būdai:

 • aukšto spaudimo injektavimas;
 • žemo spaudimo injektavimas;
 • trūkių pripildymas užpilant arba įlašinant;
 • gravitacinis-penetracinis injektavimas;
 • vakuuminis injektavimas.

 

Pagal naudojamų medžiagų tipą injektavimo būdai skirstomi į:

 • injektavimą naudojant chemines medžiagas;
 • injektavimą naudojant sintetines medžiagas;
 • injektavimą naudojant kietąsias medžiagas.

 

Toliau bus detaliau nagrinėjami pirmieji trys būdai, nes šių būdų taikymas apima didžiąją dalį sanavimo priemonių.

Injektavimo rūšys

Išskiriamos tokios pagrindinės injektavimo rūšys:

 • sandarinamasis injektavimas;
 • standžiosios jungties injektavimas;
 • elastingasis injektavimas;
 • užpildantysis injektavimas.

 

Injektavimo sritys

Užtvankų statyboje dažniausiai naudojama injektavimo medžiaga – cementinė suspensija. Ši medžiaga reikalinga, norint sumažinti gruntinio vandens prasisunkimą arba sustabdyti nepageidaujamą, porose susidarantį vandens spaudimą, taip pat išvengti gruntų erozijos po užtvankos pastatu.

Tunelių statyboje (traukinių, gatvių, metro tunelių, taip pat ir elektrinių šachtose) injektavimo priemonės naudojamos stipraus gruntinio vandens pratekėjimams mažinti, sujudintoms gruntinėms uolienoms tvirtinti arba kovojant su mažėjančiu gruntinio vandens lygiu.

Civilinėje statyboje tose vietose, kur vanduo pažeidžia statinio konstrukcijas (sienas, perdengimus, grindis), injektavimo priemonės taip pat gali būti naudojamos šioms konstrukcijoms užsandarinti ar sutvirtinti.

 

Betoninių elementų hidroizoliacija

Tai ypač aktuali tema statinių hidroizoliavimo srityje.

Hidroizoliacijai naudojamos vidinės arba išorinės tiek standžiosios jungties, tiek elastingojo sandarinimo sistemos, kurių pasirinkimas priklauso nuo užsakovo ar rangovo pageidavimų arba pačios sandarinimo filosofijos ir darbuotojų patirties. Dažniausiai naudojamos tokios sistemos kartu su nelaidžiu vandeniui betonu (priklausomai nuo sandarinimo problemos): injektavimo žarnos (dažniausiai daugkartinio injektavimo), siūlių skardos, siūlių juostos, plėvelės iš EPDM, PVC, HPDM arba „Hypalon“ šaltojo bitumo sluoksnis, storasluoksnės sistemos, viso paviršiaus izoliavimo sistemos, kaučiuko arba bentonito savaime išsiplečiančios juostos (paskutiniu metu naudojamos vis mažiau).

 Kaip jau buvo minėta, prevencinės hidroizoliavimo sistemos yra įvairiapusės, tad tinkamas jų pasirinkimas, atsižvelgus į panaudojimo sritį, būdą ir įgyvendinimą, yra labai svarbu. Čia reikėtų ypač pabrėžti tai, kad nors dauguma sistemų teoriškai gerai funkcionuoja, tačiau yra sudėtingos ir brangiai kainuoja, be to, tinkamas jų panaudojimas labai priklauso nuo gerų montuotojų įgūdžių ir patirties, sistemoms priklijuoti būtinų sąlygų, tokių kaip švarus paviršiaus paruošimas, taip pat riboto darbo laiko, temperatūros. Temperatūra, rasos taškas, santykinė oro drėgmė gali net ir geram montuotojui pakišti koją, ir dėl to gali kilti sandarumo problemų ateityje.

 Mūsų sandarinimo sprendimai yra pagrįsti konkretaus atvejo nagrinėjimu: atsižvelgę į užsakovų pageidavimus, kartu aptariame sandarinimo galimybes ir suderiname galimas sistemų kombinacijas.