NAUDINGA

+370 37 361214

+370 699 17462

INJEKTAVIMAS – NAUJOS KARTOS SPRENDIMAS TIKSLINGAI EKSPLOATACIJAI

Ilgametę darbo patirtį sukaupusi UAB
„Baugut“ naudoja modernų sprendimą,
užtikrinantį efektyvų pastatų
eksploatavimą ir ilgalaikiškumą. Tai –
injektavimas.

Injektavimas – kas tai?

Siekiant „pagydyti“ sužeistus pastatus ir ieškant jų sanavimo galimybių, injektavimas tampa vienu geriausių
sprendimų. Tačiau neretai pritrūksta žinių ir sąmoningumo, norint garantuoti šio sprendimo efektyvumą bei
kokybę. Žodis „injektavimas“, kaip statybinis terminas, reiškia tikslingą skystos medžiagos įvedimą, įpurškimą,
įspaudimą į kito, kieto, kūno, kaip betonas, gruntas ar kita medžiaga, tuštumas, poras, trūkius, turint tikslą jį su-
tvirtinti ar sandarinti. Trūkių injektavimas – kompleksinė sąvoka, kurią reikė-tų skirstyti ir vertinti pagal atskirus etapus.

Sėkmingoinjektavimo pagrindu turėtų tapti kompleksinis statinio ištyrimas, kurio metu ypatingas dėmesys turi būti sutelk-
tas į šiuos žingsnius: • trūkio priežastys, poveikis betonui, rūšis, plotis, ilgis ir būsena; • trūkio pločio pokyčiai, drėgnumas, kaip stipriai bėga vanduo.
Atlikus šiuos tyrimus, nusprendžiama, kokios rūšies injektavimas (standžiosios jungties, sandarinamasis, elas-
tingasis, užpildantysis) bus naudojamas, kaip jis bus atliekamas ir kokios medžiagos bus pasirinktos.

Pagrindinės injektavimo sritys:
• mūro injektavimas nuo kapiliarinės drėgmės
(horizontalioji hidroizoliacija);
• vandenį praleidžiančių trūkių injektavimas;
• sutvirtinimas / tuštumų užpildymas;
• paviršius padengiantis injektavimas;
• grunto tvirtinimas.


DRĖGMĖ! JOS NETURI BŪTI.
Sienomis kylanti drėgmė

Kaip ir rūsio sienoms, taip ir sienoms namuose reikia izoliacijos, apsaugančios nuo per pamatus kylančio vandens.
Daugelyje senos statybos namų trūksta vadinamosios horizontaliosios izoliacijos. Ji arba nebuvo įrengta, arba jau
yra suirusi. Esant tokiai priežasčiai, visada galima įrengti naują arba atnaujinti seną horizontaliąją hidroizoliaciją.
Ji įrengiama naudojant slėginę injektavimo įrangą ar savitakos metodu sudarant nelaidžią vandeniui hidrofobi-
nę zoną. Tokią hidroizoliaciją injektuojant galima įrengti esant bet kokiai statybinei konstrukcijai, kuri turi savybę
įgerti drėgmę.

Mūro injektavimas nuo kapiliarinės drėgmės (horizontalioji hidroizoliacija)

Šis injektavimo būdas skirstomas į dvi rūšis: cheminį ir mechaninį. Mechaninis būdas – tai toks kovos su kylan-
čia drėgme būdas, kai kapiliarinės drėgmės kelias į viršųyra nutraukiamas įmontuojant skardą ar kitą vandeniui
nelaidžią medžiagą, prieš tai mechaniškai įpjaunant išorines ar vidines atitvaras. Cheminė izoliacija, atsižvelgiant
į atitvarų drėgnumą, įrengiama taikant du skirtingus injektavimo būdus. Viena pagrindinių geros horizonta-
liosios hidroizoliacijos sąlygų yra konstrukcijos homogeniškumas, t. y. vientisumas, pasiekiamas pirminio injek-
tavimo metu. Per šią procedūrą į konstrukcijoje esančias poras, tuštumas be arba su spaudimu injektuojamos mi-
neralinės medžiagos. Žinoma, prieš tai nustačius konstrukcijos drėgnumo laipsnį, porų bei tuštumų skaičių,
gręžimo skylių skaičių ir gylį bei atstumą tarp daromų gręžinių. Atsižvelgiant į pastato konstrukcijos bei esamas
sąlygas, horizontalioji hidroizoliacija įrengiama cokolio aukštyje, virš nuograndos, arba išorinės rūsio sienos da-
lyje, kuri yra aukščiau lietaus ar gruntinio vandens lygio. Greta atnaujintos hidroizoliacijos reikėtų nepamiršti su-
daryti sąlygas konstrukcijoje esančiai drėgmei pasišalinti ir atkreipti dėmesį į tai, kad garuojančioje drėgmėje yra
druskų, kurios sėsdamos ant atitvarų higroskopiškai siurbia drėgmę, o tai vėl gali sukelti paviršiaus drėkimą.

Straipsnį rasite Structum leidinyje, 77 puslapyje.

Susisiekite